Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBAMS:2022:8064 Rechtbank Amsterdam 22 december 2022

ECLI:NL:RBAMS:2022:8064

Datum: 22-12-2022

Onderwerp: Gedragsverklaring aanbesteden

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Eiseres heeft artikel 6 van de Mededingingswet overtreden. De Autoriteit Consument en Markt heeft in de daartoe genomen beschikking de overtreding niet gekwalificeerd als ‘zwaar’ of ‘zeer zwaar’. Daarom bestond er voor verweerder geen grondslag om op grond van artikel 4.10, tweede lid, aanhef en onder c van de Aanbestedingswet de aangevraagde Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) te weigeren. De rechtbank voorziet zelf in de zaak en draagt verweerder op om de GVA alsnog aan eiseres te verlenen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Diana Paans-van der Arend

senior adviser TwynstraGudde aanbesteden en contracteren