Rechtbank Midden-Nederland 20 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 19 maart 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Gelderland 1 maart 2024 Rechtbank Limburg 22 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBAMS:2023:3229 Rechtbank Amsterdam 23 mei 2023

ECLI:NL:RBAMS:2023:3229

Datum: 23-05-2023

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: LegalFlix


Ontbinding van een huurovereenkomst en ontruiming van een huurwoning op grond van een hoge huurachterstand. Belangenafweging, waarbij de belangen van de minderjarige kinderen op grond van artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) een eerste overweging vormen, valt uit in het voordeel van verhuurder. Wel ziet de kantonrechter, gelet op het belang van de kinderen, aanleiding om een langere ontruimingstermijn van drie maanden toe te kennen. Mocht het binnen drie maanden nog niet gelukt zijn om met de als gevolg van het ontruimingsvonnis te verkrijgen urgentieverklaring een sociale huurwoning toegewezen te hebben gekregen, dan is aannemelijk dat huurster en de kinderen tijdelijk onderdak kunnen krijgen bij familie. In zoverre is van een noodsituatie die aan ontruiming in de weg staat geen sprake. Ambtshalve toetsing van het huurprijswijzigingsbeding, het rentebeding en het beding voor de buitengerechtelijke kosten aan de Richtlijn 93/13 EG.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)