Rechtbank Amsterdam 24 februari 2021

ECLI:NL:RBAMS:2021:843

Datum: 24-02-2021

Onderwerp(en): Varia

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Verzoekster ontvangt al bijna 15 jaar uitkering op grond van de WIA omdat zij volledig arbeidsongeschikt was bevonden. De heronderzoeken in 2009 en 2018 leidden tot de conclusie dat er geen verbetering in de belastbaarheid werd verwacht. Na een derde herbeoordeling heeft het UWV de uitkering van verzoekster beëindigd per 27 juli 2020, omdat de verzekeringsarts tot de conclusie is gekomen dat verzoekster 0% arbeidsongeschikt is. Uit het dossier blijkt onvoldoende wat de precieze redenen van het UWV hiervoor zijn. Het UWV was ook niet op de zitting om het besluit toe te lichten. Daarom geeft de voorzieningenrechter verzoekster het voordeel van de twijfel en moet door het UWV aan verzoekster een voorschot worden verstrekt totdat op het beroep is beslist

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: