Executiegeschil. Beroep op verplichte sluiting in verband met het coronavirus, als een nieuw feit waardoor tenuitvoerlegging van een vonnis waarin eiseres is veroordeeld om over de maanden oktober tot en met december 2020 meer te betalen dan 50% van de overeengekomen huur wordt aangemerkt als misbruik van recht.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: