Rechtbank Amsterdam 6 april 2020

ECLI:NL:RBAMS:2020:2298

Datum: 06-04-2020

Uitspraak naam: Chavez-Vilchez

Onderwerp(en): Arrest Chavez-Vilchez

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Eiseres is in het bezit van een Chavez-Vilchez verblijfsrecht. Eiseres heeft verzocht om naturalisatie op grond van de Rijkswet Nederlanderschap. Verweerder heeft deze aanvraag afgewezen. Volgens verweerder is het verblijfsrecht van eiseres tijdelijk en afgeleid en bestaan er daarom bedenkingen tegen het verblijf voor onbepaalde tijd.

Uit de jurisprudentie van het HvJEU kan worden afgeleid dat een Chavez-Vilchez verblijfsrecht een bijzondere categorie is. Het is een afgeleid verblijfsrecht dat in het leven is geroepen om te voorkomen dat een burger van de Unie geen gebruik kan maken van de rechten die horen bij het unieburgerschap. Ook is het naar zijn aard tijdelijk. Uit het arrest Alarape kan worden afgeleid dat periode van verblijf die een derdelander heeft op grond van een afgeleid verblijfsrecht niet in aanmerking worden genomen voor de verwerving van een duurzaam verblijfsrecht in de zin van de Verblijfsrichtlijn. Gelet op deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat verweerder zich op het standpunt heeft mogen stellen dat bedenkingen bestaan tegen het verblijf voor onbepaalde tijd.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: