Rechtbank Amsterdam 9 juni 2016

ECLI:NL:RBAMS:2016:3939

Datum: 09-06-2016

Onderwerp(en): Goedkeuring afwijkende bedingen

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

‘Huur bedrijfsruimte. Eenzijdig verzoek tot goedkeuring afwijkend beding art. 7:291 lid 3 BW. Beding betreft de wijze van huurprijswijziging. Tussen partijen is in geschil op welke wijze het beding moet worden uitgelegd, en voorts of er sprake is van een bevestiging als bedoeld in artikel 3:55 BW waardoor de huurder een recht om een (verwerend) beroep te doen op de vernietigbaarheid van het beding heeft verwerkt. Voor de beslissing op het verzoek behoeven deze vragen geen beantwoording en zij worden in het midden gelaten. Goedkeuring beding op grond van de wettelijke maatstaven.’

Spreker(s)

mr.-H.J.-Heynen-image.jpg
mr. Harm Heynen

advocaat Boels Zanders Advocaten

Bekijk profiel
mr-v2.-J.-van-Strijen-image.jpg
mr. J. van Strijen

advocaat HabrakenRutten Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: