Kort geding. Vordering bepalen omzetafhankelijke huur in verband met coronacrisis afgewezen. Wel aanleiding tot opschorting huur met 50% vanaf vierde kwartaal. Eiseres gebonden aan Regeling. BV bevoegd vertegenwoordigd. Geen misbruik van omstandigheden.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: