Rechtbank Arnhem 17 oktober 2012

ECLI:NL:RBARN:2012:BY1488

Datum: 17-10-2012

Onderwerp(en): Het Burgerlijk Wetboek

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

De rechtbank blijft bij hetgeen zij heeft overwogen in de tussenvonnissen. De rechtbank ziet in het kort geding vonnis van deze rechtbank geen aanleiding om terug te komen, zoals eisers hebben verzocht, op de bindende eindbeslissing dat eisers niet aan hun stelplicht hebben voldaan om te kunnen concluderen dat gedaagde sub 2 onrechtmatig jegens eisers heeft gehandeld.

Eisers hebben hun eis in conventie vermeerderd, in die zin dat zij tevens vorderen dat de rechtbank, de rechtshandeling vernietigt waarbij eisers hebben overgedragen hun onverdeelde helft in de eigendom van de woonhuizen met ondergrond aan de adressen 6 en 8 te woonplaats, het daaraan aansluitende perceel grond aan de adres 2 te woonplaats.

Tegelijkertijd heeft gedaagde sub 2 bij wijze van eisvermeerdering in reconventie gevorderd om, de door eisers gelegde beslagen op de vermelde onroerende zaken op te heffen, alsmede het gelegde derdenbeslag. Tot slot hebben eisers hun eis in conventie bij conclusie na enquête/na deskundigenbericht gewijzigd, in die zin dat zij € 1.517,00 inclusief btw aan minderwerk met betrekking tot de wandverwarming erkennen en daarmee hun eis verminderen alsmede dat zij vergoeding van rendementsverlies van de vloerverwarming nader op te maken bij staat vorderen en € 7.348,00 inclusief btw wegens benodigde vervanging van HR-radiatoren door LR-radiatoren door LR-radiatoren. Voorts wensen eisers hun eis van gederfd praktijkinkomen te verhogen van € 1.000,00 per maand naar € 1.500,00 per maand.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: