Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Hoge Raad 9 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 23 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBSGR:2012:BX5922 Rechtbank Den Haag 1 augustus 2012

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX5922

Datum: 01-08-2012

Onderwerp: Doorwerking

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Financieel recht, Insolventierecht

Wetsartikelen: Art. 2:15 BW, Art. 2:16 lid 2 BW

Vindplaats: Avdr.nl

Minderheidsaandeelhouder verzet zich tegen toekenning bonus aan bestuurder en statutenwijziging, wegens aantasting van zijn winstrecht. Vernietiging gevorderd op de voet van artikel 2:15 BW. Verval van de bevoegdheid vernietiging te vorderen ten aanzien van het bonusbesluit. Kennisneming van het besluit door vermelding in de concept-jaarrekening. Vennootschapsrechtelijke werking van de aandeelhoudersovereenkomst. Interpretatie inhoud aandeelhoudersovereenkomst. Vernietiging emissiebesluit. Geen bescherming van de verkrijger van geëmitteerde aandelen op grond van arrikel 2:16 lid 2 BW wegens het ontbreken van goede trouw. Geen recht op schadevergoeding wegens de vernietiging van het emissiebesluit.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en partner UdinkSchepel Advocaten universitair docent Maastricht University ondernemingsrecht