ECLI:NL:RBDHA:2019:4610

Datum: 01-05-2019

Onderwerp: Nota’s van Inlichtingen

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Extern

Aanbesteding. Uitleg aanbestedingsstukken. Alleen in geval de inschrijver een beroep doet op de technische bekwaamheid van een derde moet aan de referentie-eis worden voldaan. Hoewel het meer voor de hand zou liggen dat de aanbestedende dienst zich ook indien dat geval zich niet voordoet zou hebben willen verzekeren van de technische bekwaamheid van degene die de opdracht feitelijk zal gaan uitvoeren, stond het de aanbestedende dienst vrij om het onderscheid te maken. Het onderscheid is eenduidig in de aanbestedingsstukken gemaakt. Daarnaast bestaat geen gerede twijfel of de winnaar van de aanbesteding voldoet aan de gestelde eisen.

Ga naar uitspraak