Rechtbank Den Haag 10 september 2020

ECLI:NL:RBDHA:2020:9077

Datum: 10-09-2020

Onderwerp(en): Intrekken nationaliteit - paspoort

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Prejudiciële vragen, Chaves-Vilchez, verzoek om verblijf van derdelander, afhankelijke minderjarige bevindt zich buiten een lidstaat waarvan die de nationaliteit bezit, dan wel buiten de EU.

Samenvatting:

Prejudiciële vraag: Moet artikel 20 van het VWEU zo worden uitgelegd, dat het zich ertegen verzet dat een lidstaat aan een derdelander, wanneer die zijn minderjarige kind, burger van de Unie, ten laste heeft en wanneer die minderjarige zich ten opzichte van die derdelander in een daadwerkelijke afhankelijkheidsverhouding bevindt, het recht van verblijf ontzegt in de lidstaat waar de minderjarige Unieburger de nationaliteit van bezit, terwijl de minderjarige Unieburger zich buiten het grondgebied van die lidstaat dan wel de Unie bevindt en/of zich daar nooit heeft bevonden, waardoor de minderjarige Unieburger feitelijk de toegang tot het grondgebied van de Unie wordt ontzegd.

Spreker(s)

mr.-Aniel-Pahladsingh.jpg
mr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW, EU recht en Internationaal recht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: