Raad van State 23 februari 2024 Rechtbank Den Haag 16 februari 2024 Rechtbank Den Haag 15 februari 2024 Rechtbank Den Haag 15 februari 2024 Raad van State 23 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBDHA:2023:1535 Rechtbank Den Haag 13 februari 2023

ECLI:NL:RBDHA:2023:1535

Datum: 13-02-2023

Onderwerp: Leeftijdsvaststelling

Rechtsgebiedenregister: Asiel- en vluchtelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Dublin leeftijdsbepaling – bewijswaarde schouw/Italië - conclusie van de door de Avim verrichte schouw is niet inzichtelijk en begrijpelijk - de schouwers hebben lichamelijke kenmerken, gedragingen en verklaringen van eiser ten grondslag gelegd aan de conclusie, maar niet gemotiveerd hoe deze waarnemingen en verklaringen worden geduid en welke waarde aan welke waarneming toekomt - de schouwers hebben dezelfde lichamelijke kenmerken, gedragingen en verklaringen van eiser ten grondslag gelegd aan de schouw, maar komen tot andere conclusies, het is niet inzichtelijk en begrijpelijk hoe dit kan – de vraag komt op of een leeftijdsschouw vanuit wetenschappelijk oogpunt aanvaardbaar is en in die zin daar bewijswaarde aan toekomt - de rechtbank zal in de onderhavige procedure de vraag of in het algemeen aan een schouw enige bewijswaarde kan worden toegekend niet beantwoorden en de rechtbank zal zich evenmin in de onderhavige procedure tot het Hof van Justitie wenden met vragen over leeftijdsregistratie - het niet uitgaan van de verklaringen van eiser over zijn geboortedatum vanwege de registratie in Italië is niet redelijk omdat er uit de beide schouwen geen indicaties voor meerderjarigheid blijken, eiser in bewijsnood om documenten te kunnen overleggen verkeert en het belang van het kind vereist dat verweerder moet kunnen uitsluiten dat eiser meerderjarig is – het claimverzoek is zodanig onjuist en onvolledig dat dit niet rechtsgeldig is en er dus geen claimakkoord tot stand is gekomen - Italië voldoet thans gedurende ruim twee maanden niet aan zijn verplichtingen uit de Dublinverordening en de Opvangrichtlijn, zodat verweerder nader moet motiveren waarom overdracht aan Italië niet absoluut verboden is – beroep gegrond.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Marieke van Eik

advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers

mr. Wil Eikelboom

advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers