Rechtbank Den Haag 14 juni 2017

ECLI:NL:RBDHA:2017:6371

Datum: 14-06-2017

Onderwerp(en): Verzekerde grondslagen aansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Zaak tegen ouders Tristan vdV en aansprakelijkheidsverzekeraar ouders in verband met schietincident Alphen aan den Rijn 6 april 2011.

Geen onrechtmatig zuiver nalaten van de ouders. De ouders beschikten voorafgaand aan het schietincident niet over concrete wetenschap die kon duiden op het gevaar dat zich – achteraf bezien – heeft verwezenlijkt bij het schietincident. Voor zover zij reden tot zorg hadden, ging dat om de neiging tot suïcide waarvan in 2006 sprake was geweest, die toen had geleid tot een kortdurende gedwongen opname. Toen Tristan in 2008 een wapenverlof aanvroeg, hoefden zij deze zorg niet te delen met de politie, nu die reeds op de hoogte was van die eerdere opname. Ze mochten erop vertrouwen dat de politie de gedwongen opname zou meewegen bij de beoordeling van Tristans aanvraag voor een wapenverlof. De ouders waren meer dan rechtens jegens een volwassen kind vereist is, betrokken bij zijn behandeling en hebben zelfstandig melding gedaan aan de behandelaren van kwesties die Tristans leven betroffen. Zij hadden geen enkele indicatie dat Tristan zijn wapens zou gebruiken zoals hij dat tijdens het schietincident heeft gedaan. Zij hebben dan ook geen rechtsplicht geschonden.

Voorshands vermoeden dat Tristan was meeverzekerd onder de polis van de ouders. Verzekeraar wordt in de gelegenheid gesteld dit te ontkrachten.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: