ECLI:NL:RBDHA:2018:1640

Datum: 15-02-2018

Onderwerp: Verhuiscriteria

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Internationale kinderontvoering. Verzoek tot teruggeleiding minderjarige naar Zwitserland toegewezen. Moeder heeft niet aangetoond dat de ouders een gezamenlijke intentie hadden om de gewone verblijfplaats van moeder en de minderjarige te wijzigen van Zwitserland naar Nederland. Vader heeft slechts toestemming verleend voor verblijf in Nederland voor beperkte periode. Beroep van moeder op weigeringsgrond ex artikel 13 lid 1 sub b niet geslaagd. Ook beroep van moeder op art. 3 IVRK en art. 8 EVRM niet geslaagd.

Ga naar uitspraak