ECLI:NL:RBDHA:2020:1267

Datum: 18-02-2020

Onderwerp: Geen ZM voorbereid, nog geen PO, invrijheidstelling met toepassing art. 9a Sr

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

De verdachte heeft familieleden mishandeld en bedreigd. Desondanks wordt hij met onmiddellijke ingang in vrijheid gesteld. De rechtbank is onvoldoende geïnformeerd over de toerekeningsvatbaarheid en behandelmogelijkheden van de verdachte. De verdachte heeft ernstige psychische problemen en werd eerder in GGZ Rivierduinen opgenomen. Toen justitie de verdachte vast had gezet, is toegezegd dat een psycholoog en een psychiater van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) zouden rapporteren. Dat is de voorgeschreven gang van zaken. Vanwege capaciteitsgebrek bij het NIFP is er niet gerapporteerd. Er zijn ook geen voorbereidingen voor een zorgmachtiging getroffen. De reclassering adviseerde om een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. De advocaat van de verdachte ging hiermee akkoord en heeft gevraagd om zijn cliënt langer vast te houden omdat nog onbekend is of er binnen de psychiatrische zorg een plek voor hem is. De rechtbank gaat hier niet in mee, noemt de gang van zaken onacceptabel en wijst de overheid op haar zorgplicht voor deze psychiatrische patiënt. Aan een verdachte kan geen gevangenisstraf worden opgelegd als de misdrijven die hij heeft begaan, niet aan hem kunnen worden toegerekend. Of dat in deze zaak het geval is, kan niet worden vastgesteld omdat de rapportages van het NIFP ontbreken.

Ga naar uitspraak