ECLI:NL:RBDHA:2016:11303

Datum: 19-09-2016

Onderwerp: Deskundigenbericht

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Jeugdbescherming West heeft via het NIFP opdracht gegeven voor een (gedragskundig) onderzoek i.v.m. de uithuisplaatsing van twee minderjarige kinderen. De onderzoeker heeft het onderzoeksrapport niet vrijgegeven, omdat de moeder zich op haar blokkeringsrecht beroept (artikel 7:464 lid 2 BW). Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient o.g.v. artikel 7.3.11 lid 4 Jeugdwet het blokkerinsgrecht echter te worden gepasseerd. De voorzieningenrechter beveelt dat het rapport alsnog binnen acht dagen aan Jeugdbescherming Wet wordt verstrekt.

Ga naar uitspraak