Rechtbank Den Haag 24 december 2020

ECLI:NL:RBDHA:2020:14346

Datum: 24-12-2020

Onderwerp(en): Motivering

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vordering om gedaagde te verbieden een raamovereenkomst aan te gaan met een andere partij dan eiseres.

De motiveringsklachten gaan niet op en eiseres wordt ook niet gevolgd in haar standpunt dat de (uitvoering van de) aanbestedingsprocedure niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: