Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBDHA:2014:2965 Rechtbank Den Haag 25 februari 2014

ECLI:NL:RBDHA:2014:2965

Datum: 25-02-2014

Onderwerp: Artikel 1.4 Aw

Overige onderwerpen: Overige eisen

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Aanbesteding levering printers. Vordering tot heraanbesteding toegewezen.Uit de aanbestedingsstukken volgt dat de inschrijving met de prijs die het dichtst zit bij de gemiddelde prijs van alle inschrijvingen het hoogste scoort en dat de score vermindert naarmate een inschrijver verder van het gemiddelde aanbiedt, ook indien lager dan de gemiddelde prijs wordt aangeboden. De vrijheid van een aanbestedende dienst om te kiezen welke gunningscriteria hij zal toepassen, wordt beperkt doordat hij enkel criteria kan kiezen die leiden tot gunning aan de economisch meest voordelige inschrijving, namelijk de inschrijving die, van de verschillende ingediende inschrijvingen, de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit biedt. Hoewel de economisch meest voordelige inschrijving niet altijd de inschrijving is met de laagste prijs, moet worden vastgesteld dat, wanneer de inschrijvingen wat de overige relevante criteria betreft gelijk zijn, een goedkopere inschrijving noodzakelijkerwijs, vanuit economisch oogpunt, moet worden aangemerkt als voordeliger dan een duurdere aanbieding. De gehanteerde methode van een gemiddelde prijs als uitgangspunt is dan ook niet in overeenstemming met het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)