Rechtbank Den Haag 25 november 2019

ECLI:NL:RBDHA:2019:14602

Datum: 25-11-2019

Onderwerp(en): Arrest Chavez-Vilchez

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Chavez Vilchez-arrest, gegrond, afhankelijkheidsrelatie, evenwicht kinderen

De aanvraag van eiser voor verblijf bij zijn drie minderjarige kinderen met de Nederlandse nationaliteit (referenten) op grond van het Unierecht en het Chavez Vilchez-arrest is ten onrechte afgewezen. Volgens verweerder is niet gebleken dat sprake is van een zodanige afhankelijkheidsrelatie tussen eiser en referenten dat zij gedwongen worden om samen met eiser het grondgebied te verlaten indien aan eiser geen afgeleid verblijfsrecht wordt verstrekt. De rechtbank is van oordeel dat een dergelijke afhankelijkheidsrelatie niet is uit te sluiten vanwege de volgende combinatie van factoren: de medische problematiek van de echtgenote van eiser (de moeder van referenten) waardoor zij niet in staat is om zelfstandig het huishouden te doen, het feit dat eiser gedurende het gehele leven van referenten (gedwongen) in het buitenland heeft verbleven, de affectieve relatie tussen eiser en referenten en de jonge leeftijd van referenten. Gelet op deze factoren, kan niet op voorhand worden uitgesloten dat geen risico ontstaat voor het evenwicht van referenten in het geval hun vader Nederland weer zou moeten verlaten. Bij deze stand van zaken, had het op de weg van verweerder gelegen om nader onderzoek te verrichten in de vorm van een hoorzitting en (mede op grond daarvan) nader te motiveren waarom niet aan de vereiste afhankelijkheidsrelatie is voldaan.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: