Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 november 2023 Rechtbank Overijssel 31 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2023 Rechtbank Noord-Holland 20 oktober 2023 Rechtbank Limburg 13 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBDHA:2020:12073 Rechtbank Den Haag 25 november 2020

ECLI:NL:RBDHA:2020:12073

Datum: 25-11-2020

Onderwerp: Situaties tijdens dienstverband

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht

Vindplaats: Extern

Vordering in kort geding van werknemer bij Ministerie van Buitenlandse Zaken tot wedertewerkstelling toegewezen. De bezwaren van werkgever ten aanzien van werknemer zijn onvoldoende onderbouwd en daarnaast heeft werkgever het beginsel van hoor en wederhoor geschonden. Als gevolg van het invoeren van de Wnra is eenzijdige wijziging van de functie-inhoud niet meer mogelijk en heeft werknemer bovendien recht op werk, bij gebreke van een (door de werkgever) aangevoerde en voldoende onderbouwde grond voor schorsing en/of op non-actief stelling.

Ga naar uitspraak