Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vorderingen.

Na de gunningsbeslissing (ten nadele van eiseres, waartegen eiseres bezwaar heeft gemaakt) volgt alsnog de uitsluiting van eiseres op grond van overtreding van het in de aanbestedingsstukken opgenomen contactverbod. Deze latere aanvulling was naar het oordeel van de voorzieningenrechter in dit geval toegestaan. Hetgeen ten grondslag is gelegd aan de uitsluiting (overtreding van het contactverbod; de directeur van eiseres heeft telefonisch contact gezocht met de voorzitter van het CvB van de aanbestedende dienst, waarbij ook is gesproken over de aanbesteding) rechtvaardigt naar voorshands oordeel die uitsluiting.

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Maurice Essers

advocaat Clairfort advocaten

Bekijk profiel
mr.-Anke-Stellingwerff-Beintema.jpg
mr. Anke Stellingwerff Beintema

advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: