Rechtbank Den Haag 27 mei 2020

ECLI:NL:RBDHA:2020:5384

Datum: 27-05-2020

Onderwerp(en): Nota’s van Inlichtingen

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vorderingen.

Na de gunningsbeslissing (ten nadele van eiseres, waartegen eiseres bezwaar heeft gemaakt) volgt alsnog de uitsluiting van eiseres op grond van overtreding van het in de aanbestedingsstukken opgenomen contactverbod. Deze latere aanvulling was naar het oordeel van de voorzieningenrechter in dit geval toegestaan. Hetgeen ten grondslag is gelegd aan de uitsluiting (overtreding van het contactverbod; de directeur van eiseres heeft telefonisch contact gezocht met de voorzitter van het CvB van de aanbestedende dienst, waarbij ook is gesproken over de aanbesteding) rechtvaardigt naar voorshands oordeel die uitsluiting.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: