Geldige stemovereenkomst met derde, niet aandeelhouder; geen vennootschappelijke werking; geen toerekenbare tekortkoming bij stemmen door aandeelhouder in strijd met steminstructie derde

Spreker(s)

Rogier-Wolf.jpg
mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en partner UdinkSchepel Advocaten, universitair docent Maastricht University, ondernemingsrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: