Rechtbank Den Haag 4 september 2020

ECLI:NL:RBDHA:2020:8491

Datum: 04-09-2020

Onderwerp(en): Wnra: de overgang

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

De brief van 5 maart 2020 is niet aan te merken als een besluit. Sinds 1 januari 2020 beschikt verweerder niet meer over een in het publiekrecht geregelde bevoegdheid om beslissingen te nemen over de rechtspositie van ambtenaren.