ECLI:NL:RBDHA:2019:2095

Datum: 05-03-2019

Onderwerp: Motivatie afwijzing visum kort verblijf

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Extern

Prejudiciële vragen, visum kort verblijf Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in twee zaken. Verweerder heeft een visum voor kort verblijf geweigerd omdat de betrokken vreemdeling door één of meer lidstaten wordt beschouwd als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid of de volksgezondheid. Nu verweerder - of de betrokken lidstaat- geen toelichting geeft ten aanzien van de gestelde bedreiging en evenmin toelichting geeft of, en op welke wijze, de vreemdeling daartegen een rechtsmiddel kan aanwenden, vraagt de rechtbank aan het Hof of met de beroepsprocedure uit de Visumcode wel sprake is van voldoende rechtsbescherming en behoorlijk bestuur. Als deze vragen ontkennend worden beantwoord, vraagt de rechtbank of dit anders zou zijn indien een aantal voorgestelde situaties zich voordoen.

Ga naar uitspraak