ECLI:NL:RBDHA:2019:8850

Datum: 06-08-2019

Onderwerp: Verhuiscriteria

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Gezagsuitoefening. Bij eerdere beschikking is het verzoek van de moeder om haar vervangende toestemming te verlenen om met de kinderen te verhuizen afgewezen. Desondanks is de moeder toch met de kinderen verhuisd. De vader verzoekt te bepalen dat de moeder met de kinderen dient terug te verhuizen, dan wel de hoofdverbllijfplaats van de kinderen bij hem te bepalen. De rechtbank overweegt dat als uitgangspunt heeft te gelden dat de eerdere beschikking moet worden nageleefd, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat nalevning van die beschikking niet langer in het belang van de kinderen is. De rechtbank komt tot het oordeel dat na de eerdere beschikking een wijziging van omstandigheden is opgetreden die maakt dat terug verhuizing van de kinderen op dit moment niet in hun belang is.

Ga naar uitspraak