Rechtbank Den Haag 6 oktober 2021

ECLI:NL:RBDHA:2021:10955

Datum: 06-10-2021

Onderwerp(en): Afspraken over afdoening

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Beslissing op preliminair verweer. OM niet-ontvankelijk. Partijen hebben - nadat de zaak reeds onder de rechter was - onderhandeld over een buitenwettelijke wijze van afdoening van de strafzaak (o.m. door betaling van een geldbedrag), waarna OvJ medewerking daaraan heeft ingetrokken. Beroep op vertrouwensbeginsel en beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging. Uiteindelijk standpunt OvJ komt erop neer dat er geen belang meer is bij voortzetting van de ingezette strafvervolging. Aan dat standpunt komt groot gewicht toe bij de rechterlijke toetsing van de vervolgingsbeslissing.