Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Raad van State 29 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBDHA:2022:10868 Rechtbank Den Haag 7 oktober 2022

ECLI:NL:RBDHA:2022:10868

Datum: 07-10-2022

Onderwerp: De zaak Chavez - Vilchez

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl


De rechtbank heeft de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) benoemd als deskundige in deze zaak en haar verzocht om onderzoek te doen naar de (afhankelijkheids)relatie tussen eiseres en haar stiefzoon. De Raad is tot de conclusie gekomen dat sprake is van een zodanige afhankelijkheidsrelatie, dat het belang van de stiefzoon geschaad wordt bij vertrek van eiseres, omdat de Raad vreest dat het verlies van een moederfiguur voor hem, voor de vierde keer in zijn leven, voor onherstelbare schade zorgt. Omdat verweerder de eerdere uitspraak van de rechtbank onvoldoende in acht heeft genomen, zelfs na het deskundigenrapport van de Raad erbij blijft dat het bestreden besluit juist is en zijn reactie beperkt tot een herhaling van de argumenten in dat besluit, ziet de rechtbank aanleiding om zelf vast te stellen dat eiseres een afgeleid verblijfsrecht heeft op grond van artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het arrest Chavez-Vilchez.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)