Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBDHA:2015:10788 Rechtbank Den Haag 7 september 2015

ECLI:NL:RBDHA:2015:10788

Datum: 07-09-2015

Onderwerp: Een overview

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

De bijzonder curator verzoekt namens de minderjarige om vernietiging van de erkenning door de meemoeder op de grond dat de meemoeder niet de biologische moeder van de minderjarige is. Ingevolge artikel 1:205a BW kan een vernietigingsverzoek worden ingediend door onder meer het kind zelf. De rechtbank is van oordeel dat in onderhavig geval, waarin het gaat om een zeer jong kind dat zijn mening nog niet kan geven, niet alleen bepalend is of voldaan is aan de wettelijke grond dat de meemoeder niet de biologische moeder is van het kind, maar eveneens of het belang van de minderjarige met zich brengt dat met vernietiging van de erkenning moet worden gewacht totdat het kind zelf zich daarover een weloverwogen oordeel kan vormen. De erkenning wordt door de rechtbank in het belang van de minderjarige vernietigd.

Ga naar uitspraak