Raad van State 23 februari 2024 Rechtbank Den Haag 16 februari 2024 Rechtbank Den Haag 15 februari 2024 Rechtbank Den Haag 15 februari 2024 Raad van State 23 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBDHA:2023:4562 Rechtbank Den Haag 8 maart 2023

ECLI:NL:RBDHA:2023:4562

Datum: 08-03-2023

Onderwerp: Uitwerking

Rechtsgebiedenregister: Asiel- en vluchtelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Art. 64 Vw - Niet in geschil is dat er bij het uitblijven van de medische behandeling een medische noodsituatie op de korte termijn wordt verwacht. Verweerder heeft ter zitting toegelicht dat het nog niet duidelijk is wat de gevolgen van het arrest X zijn voor de beslispraktijk. Desondanks is verweerder van mening dat in de zaak van eiser op de aanvraag kan worden beslist en dat de bewijslast in deze zaak niet is gewijzigd door het arrest. De rechtbank ziet niet in hoe verweerder tot deze conclusie kan komen zonder nader beleid of een nadere motivering. Het besluit is daarom al onvoldoende gemotiveerd en onzorgvuldig tot stand gekomen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Marieke van Eik

advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers

mr. Wil Eikelboom

advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers