Rechtbank Den Haag 9 juni 2020

ECLI:NL:RBDHA:2020:5870

Datum: 09-06-2020

Onderwerp(en): Varia

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht

Wetsartikelen: Art. 7:669 lid 3 BW

Werknemer was bij de werkgever in dienst als Universitair Docent. Werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van art. 7:671b lid 1, onderdeel a, BW, in verbinding met art. 7:669 lid 3, onderdeel d, BW. De kantonrechter is van oordeel dat er geen sprake is van een opzegverbod in verband met ziekte. De kantonrechter wijst het verzoek van de werkgever toe op grond van disfunctioneren van de werknemer. Het disfunctioneren is – onder meer - gelegen in het niet afdoende begeleiden van studenten en het niet voldoen aan de publicatienorm van de werkgever. De kantonrechter kent geen billijke vergoeding toe.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: