Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBDOR:2010:BM7569 Rechtbank Dordrecht 9 juni 2010

ECLI:NL:RBDOR:2010:BM7569

Datum: 09-06-2010

Onderwerp: Taak persoon

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Benoeming bijzonder curator in geschil tussen gezinsvoogdij-instelling, (stief) ouders en pleegouders omtrent verblijfplaats minderjarigen, en daarmee samenhangend de (on) begeleide contactregeling met de (stief)ouders.

Ga naar uitspraak