ECLI:NL:RBGEL:2020:3291

Datum: 01-07-2020

Onderwerp: Uitleg testament

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Wetsartikelen: Art. 843a Rv., Art. 4:142 lid 2 BW, Art. 4:46 BW, Art. 4:10 lid 1 BW, Art. 6:2 lid 1 BW

Vindplaats: Extern

een vordering van een wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige, die is geboren nadat erflater, zijn vader, een testament heeft opgemaakt. Volgens het testament is hij geen erfgenaam. Moet het testament echter aldus worden uitgelegd dat hij toch als erfgenaam moet worden aangemerkt? Naar het oordeel van de rechtbank is dat niet het geval.

Ga naar uitspraak