Rechtbank Gelderland 13 maart 2020

ECLI:NL:RBGEL:2020:2200

Datum: 13-03-2020

Onderwerp(en): Zorgplan

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

De rechtbank wijst het verzoek tot het verlenen van een opvolgende rechterlijke machtiging af. De rechtbank overweegt dat de rechterlijke machtiging op grond van artikel 24 van de Wzd is bedoeld om het verblijf van cliënt in de instelling te verzekeren. Aan de vereisten voor een onvrijwillige opname als bedoeld in dat artikel is echter niet voldaan. Ook de situatie als genoemd in het vierde lid doet zich niet voor. De noodzakelijk geachte onvrijwillige zorg heeft voornamelijk betrekking op het kunnen bieden van structuur. Deze vorm van onvrijwillige zorg, op te vatten als zorg beschreven in artikel 2, eerste lid, onder h, van de Wzd, kan met toepassing van het stappenplan zonder rechterlijke machtiging worden toegepast. Daarvoor bieden de artikelen 10 en volgende van de Wzd mogelijkheden.