Rechtbank Gelderland 16 februari 2021

ECLI:NL:RBGEL:2021:1875

Datum: 16-02-2021

Onderwerp(en): Ontheffing non-concurrentiebeding via dwaling (‘prognose-torpedo’)

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Kort geding. Franchise. Non-concurrentiebeding. Vordering tot vernietiging van overeenkomst op grond van dwaling is verjaard ex artikel 3:52 lid 1 sub c BW. Knowhow in de zin van artikel 1 van de Vrijstellingverordening (330/2010). Stellingen over schending zorgplicht lenen zich niet voor behandeling in kort geding. Beroep op non-concurrentiebeding is niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 lid 2 BW.

Spreker(s)

mr.-Jan-Willem-Kolenbrander-doek.jpg
mr. Jan-Willem Kolenbrander

advocaat en partner Day One Advocaten

Bekijk profiel