Raad van State 3 april 2024 Raad van State 3 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 13 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBGEL:2021:758 Rechtbank Gelderland 16 februari 2021

ECLI:NL:RBGEL:2021:758

Datum: 16-02-2021

Onderwerp: Voortoets en interne saldering

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Extern

Voorlopige voorziening. Vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor aanpassing van een varkenshouderij. Een voorlopige voorzieningprocedure leent zich niet voor beantwoording van de vraag of redelijke wetenschappelijke twijfel bestaat over de berekening van de stikstofdepositie met gebruikmaking van de RAV emissiefactoren. Dit is namelijk een complexe en verstrekkende vraag, die nader onderzoek en overdenking vergt.

Ga naar uitspraak