ECLI:NL:RBGEL:2020:244

Datum: 17-01-2020

Onderwerp: Rechtbank Gelderland 17 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2020:244 De moeder is met toestemming van de rechtbank met de dochter verhuisd. Het gerechtshof heeft echter beslist dat de moeder niet met de dochter mocht verhuizen en een termijn bepaald waarbinnen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Verhuiszaak. De moeder is met toestemming van de rechtbank met de dochter verhuisd. Het gerechtshof heeft echter beslist dat de moeder niet met de dochter mocht verhuizen en een termijn bepaald waarbinnen zij moeten terugverhuizen. De moeder is niet binnen de gestelde termijn terug verhuisd. De vader vraagt de rechtbank primair te bepalen dat de moeder moet terugverhuizen, op straffe van een dwangsom en subsidiair te bepalen dat de dochter haar hoofdverblijf bij de vader heeft tot de moeder is terug verhuisd. De rechtbank beoordeelt dat er onvoldoende gewijzigde omstandigheden zijn sinds de uitspraak van het gerechtshof die maken dat de moeder niet aan deze uitspraak gehouden kan worden. De rechtbank legt een dwangsom op.

Ga naar uitspraak