Rechtbank Gelderland 17 juli 2020

ECLI:NL:RBGEL:2020:3599

Datum: 17-07-2020

Onderwerp(en): Integriteit

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:681 BW, Art. 7:686a BW, Art. 7:677 lid 1 BW, Art. 7:678 lid 1 BW, Art. 1 AW, Art. 6. lid 1 AW, Art. 5 lid 1 sub e AW

Ontslag op staande voet van trouwambtenaar. Dringende reden gelegen in het niet gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Ernstig plichtsverzuim.

AvdR-TV (1)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: