ECLI:NL:RBGEL:2018:5752

Datum: 20-07-2018

Onderwerp: Verhuiscriteria

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Verzoek van vader voor terugverhuizing moeder en minderjarige. De moeder heeft alleen het gezag. Doordat de moeder alleen het gezag heeft, zijn de criteria van de Hoge Raad bij een verhuizing bij gezamenlijk gezag niet van toepassing. Aan een beslissing tot verhuizing van de moeder kan slechts in de weg staan dat de belangen van de minderjarige ernstig in het gedrang komen of de ontwikkeling van de banden met de vader ernstig wordt geschaad. Er dient door de rechtbank dan ook geen belangenafweging te worden gemaakt waarbij punten zoals de noodzaak van de verhuizing en de mate waarin de verhuizing door de moeder is doordacht en voorbereid (waar de vader een beroep op doet) aan de orde komen.

Ga naar uitspraak