ECLI:NL:RBGEL:2020:1059

Datum: 23-01-2020

Onderwerp: Medische verklaring

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Machtiging voortzetting crisismaatregel (Wvggz) afgewezen. Anders dan de onafhankelijke psychiater die de medische verklaring heeft opgesteld, is de psychiater ter zitting van oordeel dat er sprake is van een psychiatrische stoornis. De rechtbank achtte zich na de zitting nog onvoldoende voorgelicht en heeft de zaak aangehouden ten einde zich door een niet bij de behandeling betrokken psychiater, diezelfde dag nog, te laten informeren. De rechtbank is na de conclusie van de tweede onafhankelijke psychiater van oordeel dat er geen psychiatrische stoornis in de zin van de Wvggz vastgesteld kan worden en komt tot het oordeel dat niet aan de wettelijke vereisten voor toewijzing is voldaan. Het verzoekt tot voortzetting van de crisismaatregel zal daarom worden afgewezen.

Ga naar uitspraak