ECLI:NL:RBGEL:2020:2484

Datum: 24-04-2020

Onderwerp: Eigen plan van aanpak

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Wvggz: zorgmachtiging. Betrokkene heeft op 8 april 2020 een plan van aanpak opgesteld, welke op 10 april 2020 naar de geneesheer-directeur is gemaild. De geneesheer-directeur heeft op 16 april 2020 zijn bevindingen naar voren gebracht, maar hij heeft daarin niet het plan van aanpak meegenomen. De geneesheer-directeur was om onduidelijke redenen niet bekend met het plan van aanpak. Daarnaast is gebleken dat betrokkene in zijn plan van aanpak niet heeft aangegeven dat hij het van belang vindt dat hij medicatie blijft nemen en daar begeleiding bij krijgt, hetgeen hij wel tijdens de mondelinge behandeling heeft laten blijken. De rechtbank heeft betrokkene daarom in de gelegenheid gesteld om zijn plan van aanpak op te stellen dan wel aan te vullen en de geneesheer-directeur in de gelegenheid gesteld zijn bevindingen daarover kenbaar te maken. De beslissing op het verzoek is aangehouden.

Ga naar uitspraak