Rechtbank Gelderland 28 augustus 2020

ECLI:NL:RBGEL:2020:4402

Datum: 28-08-2020

Onderwerp(en): Slapend dienstverband

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Belediging van een ambtenaar in functie door in diens tegenwoordigheid een jas te dragen met daarop de tekst A.C.A.B., art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Vermelding A.C.A.B. op jas verdachte beledigend? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3114 m.b.t. opzettelijke belediging d.m.v. dragen van jack met opschrift A.C.A.B. Hof is ervan uitgegaan dat afkorting A.C.A.B., overeenkomstig opvatting van in bewezenverklaring genoemde verbalisanten, een afkorting is van ‘All Cops Are Bastards’ en dat verdachte die betekenis kende. Daartoe heeft Hof o.m. overwogen dat er geen enkele aanwijzing is dat verdachte die betekenis niet kende, waarbij Hof in aanmerking heeft genomen weigering van verdachte iets te verklaren over mogelijk andere betekenis van deze letters, die op door verdachte gedragen jas waren aangebracht. Verder heeft Hof geoordeeld dat verdachte deze verbalisanten opzettelijk heeft beledigd door zich gekleed in die jas, met daarop afkorting A.C.A.B. voor een ieder goed zichtbaar, te begeven in een situatie waarin hij politieagenten zou tegenkomen, te weten tijdens het kraken van een woning, waarbij Hof in aanmerking heeft genomen dat verdachte zich aan ter plaatse gekomen verbalisanten als voorman van groep krakers heeft opgeworpen door verbalisanten te benaderen en ongevraagd aan te spreken. ‘s Hofs oordelen geven niet blijk van onjuiste rechtsopvatting en zijn niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: