Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 februari 2024 Rechtbank Noord-Holland 14 februari 2024 Rechtbank Gelderland 7 februari 2024 Rechtbank Rotterdam 7 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBGEL:2018:3615 Rechtbank Gelderland 28 juni 2018

ECLI:NL:RBGEL:2018:3615

Datum: 28-06-2018

Onderwerp: Alsnog beneficiair aanvaarden?

Overige onderwerpen: Alsnog beneficiair aanvaarden , Artikel 4:194a BW, Omzetting van zuivere naar beneficiaire aanvaarding (art. 4:194a lid 1 BW)

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Verzoek aantal erfgenamen tot machtiging door de kantonrechter om de nalatenschap van hun moeder alsnog beneficiair te aanvaarden als bedoeld in artikel 4:194a BW wordt afgewezen, nu de erfgenamen bekend behoorden te zijn met het feit dat zij uit hoofde van hun erfdeel in de nalatenschap van hun vader schuldeisers in de nalatenschap van hun moeder zijn. Ook het beroep op de redelijkheid en billijkheid wordt afgewezen, nu een ongelijke verdeling van de nalatenschap van hun moeder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is als bedoeld in artikel 6:2 lid 2 BW.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht

mr. Edo Moll

advocaat Bax advocaten belastingkundigen