Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 9 februari 2024 Rechtbank Amsterdam 2 februari 2024 Hoge Raad 19 januari 2024 Rechtbank Amsterdam 18 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBGEL:2020:2768 Rechtbank Gelderland 29 mei 2020

ECLI:NL:RBGEL:2020:2768

Datum: 29-05-2020

Uitspraak naam: Gelredome

Onderwerp: Corona

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Financieel recht, Insolventierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Coronacrisis. Gebruik voetbalstadion niet mogelijk door beperkingen van overheidswege. Gebrek ex art. 7:204 lid 2 BW. Uitsluiting recht op huurvermindering in huurovereenkomst. Onvoorziene omstandigheden. Onvoldoende onderbouwing van stelling dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om huurder aan overeengekomen huurprijs te houden.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Sjoerd Bakker

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen