Rechtbank Gelderland 3 maart 2020

ECLI:NL:RBGEL:2020:1616

Datum: 03-03-2020

Onderwerp(en): Wet zorg en dwang

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht, Gezondheidsrecht

Beschikking opvolgende rechterlijke machtiging Wzd. De rechtbank anticipeert op de voorgenomen wetswijziging inzake artikel 26 lid 7 Wzd. De eis dat de arts die de medische verklaring opstelt in het geval een cliënt al in een accommodatie verblijft, niet verbonden is aan de desbetreffende zorgaanbieder, komt te vervallen en wordt zo snel mogelijk in de regelgeving aangepast.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: