Hoge Raad 2 februari 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19 december 2023 Hoge Raad 8 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBGEL:2020:4018 Rechtbank Gelderland 30 juli 2020

ECLI:NL:RBGEL:2020:4018

Datum: 30-07-2020

Onderwerp: Vernietiging erkenning

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Ontkenning vaderschapDe vader vraagt de ontkenning van zijn vaderschap van de minderjarige zoon. Tijdens de procedure is de zoon 18 jaar geworden en hij is daarom als rechtstreekse belanghebbende aangemerkt, onder gelijktijdige ontslag van de bijzondere curator.De vader kan niet worden ontvangen in zijn verzoek omdat hij de voor hem geldende termijn van één jaar is verstreken. Deze termijn moet strikt worden gehanteerd en vormt geen ongerechtvaardigde inmenging als bedoeld in artikel 8 EVRM. Overigens is het vermoeden van de vader niet met concrete feiten of omstandigheden gestaafd.

Ga naar uitspraak