Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 februari 2024 Hoge Raad 16 februari 2024 Rechtbank Noord-Holland 14 februari 2024 Rechtbank Gelderland 7 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBGEL:2021:5255 Rechtbank Gelderland 30 september 2021

ECLI:NL:RBGEL:2021:5255

Datum: 30-09-2021

Onderwerp: Samenloop Boek 1 en Boek 4 bewind

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Verzoekschriftprocedure erfrecht. Samenloop testamentair bewind in de zin van Boek 4 BW en testamentair minderjarigenbewind ex art. 1:253i BW. Ontslag test. bwv'er ogv 4:164 BW en ambtshalve ontslag test. bwv'er minderjarigenbewind ogv 1:253k jo. 1:370 BW

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht