ECLI:NL:RBGEL:2019:4970

Datum: 04-11-2019

Onderwerp: ASR niet toegepast: waarom?

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht

Vindplaats: Extern

Meerdere mishandelingen, vernielingen, bedreigingen en het niet voldoen aan een bevel. Veroordeling door de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen, van een 23-jarige man uit Eefde, tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Met daaraan bijzondere voorwaarden verbonden, onder andere inhoudende een meldplicht, een behandelverplichting, een ambulante behandeling en plaatsing binnen een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Daarnaast moet de man schadevergoeding betalen aan één van de slachtoffers. De man is veroordeeld voor meerdere mishandelingen, vernielingen, bedreigingen en het niet voldoen aan een bevel. In beginsel rechtvaardigen dit soort feiten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar deze feiten zijn gepleegd in een psychotische toestand. Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf heeft de rechtbank bijzondere voorwaarden verbonden om te voorkomen dat de man in herhaling blijft vallen.

Ga naar uitspraak