ECLI:NL:RBGEL:2020:2088

Datum: 06-03-2020

Onderwerp: Termijn voorbereiding ZM

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Zorgmachtiging Wvggz. De officier van justitie heeft bij het indienen van het verzoek de wettelijke termijn genoemd in artikel 5:16, eerste lid, van de Wvggz overschreden. De wetgever heeft aan deze termijnoverschrijding evenwel geen sanctie verbonden. Ook overigens – waarbij de rechtbank heeft acht geslagen op bestaande jurisprudentie op grond van de Wet Bopz – ziet de rechtbank geen aanleiding om bij deze termijnoverschrijding tot niet-ontvankelijkheid te komen. De rechtbank is van oordeel dat de officier van justitie kan worden ontvangen in zijn verzoek.

Ga naar uitspraak