ECLI:NL:RBGEL:2020:795

Datum: 07-02-2020

Onderwerp: Beroep CM en schadevergoeding

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Verzoek tot schadevergoeding artikel 10:12 Wvggz afgewezen. In onderhavige zaak is komen vast te staan dat in strijd met de wet nà afgifte van de crisismaatregel op 3 januari 2020 de burgemeester er niet binnen 24 uur voor heeft zorggedragen dat betrokkene bijstand van een advocaat kreeg. Dit betekent evenwel niet dat de voorafgaande beslissing van de burgemeester om de crisismaatregel te nemen onrechtmatig was.

Ga naar uitspraak