Adoptie van minderjarige afkomstig uit Rusland door pleegouders. Rechtbank staat adoptie door pleegmoeder toe ondanks dat er minder dan 18 jaar leeftijdsverschil is met de minderjarige. Rechtstreekse toepassing van artikel 3 IVRK en buiten beschouwing laten van artikel 1:228 lid 1 onder c Burgerlijk Wetboek

Spreker(s)

Paul-Vlaardingerbroek.jpg
prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, Emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht Tilburg University

Bekijk profiel